زبان همایش

زبان اصلی همایش انگلیسی می ­باشد (تمامی چکیده ها باید به زبان انگلیسی ارائه گردد). در صورتی که  تمامی ارائه دهندگان  پنل­ های بسته به زبان عربی یا فرانسوی مسلط باشند، امکان برگزاری آن پنل به زبان عربی یا فرانسوی وجود دارد. با این وجود ، از ارائه دهندگان مقالات درخواست می شود پاورپوینت مقالات خود راجهت تسهیل ارتباط با مخاطبان به زبان انگلیسی  تهیه کنند زیرا مترجم همزمان برای پنل ها در دسترس نیست.

login