اهداف همایش:

  • تبادل دانش و اطلاعات در حوزه علوم اجتماعی و میان­ رشته ­ای در میان کشورهای اسلامی
  • گفتگوی اجتماعی بین محققان و دانشگاهیان جوامع مسلمان در خصوص مسائل اجتماعی و فرهنگی
  • ایجاد شبکه/ شبکه­ های تخصصی محققان علوم اجتماعی در جهان اسلام با محوریت نهادهای علمی داخل کشور
  • انتشار کتب علمی مشترک با انتشارات معتبر خارجی براساس مقالات جذب شده در همایش
  • شناخت تلاش های صورت­ گرفته در زمینه علوم اجتماعی بومی در جوامع مسلمان