فراخوان شرکت در همایش:

در اولین دور از فراخوان شرکت در همایش (29شهریور الی 29 آبان)، همایش جامعه و فرهنگ در جهان اسلام از پنل­های باز و بسته استقبال می نماید. هدف اصلی، به­وجود آوردن انگیزه برای تشکیل شبکه های جدید از محققان کشورهای اسلامی حول محور موضوعات مورد علاقه است که این روند بعد از همایش نیز ادامه خواهد داشت. مقررات هر یک از پنل­ها به شرح زیر می­باشد:

پنل­ بسته:

  •  پنل باید دارای عنوان، نام و نام خانوادگی و وابستگی سازمانی فرد تشکیل دهنده پنل باشد. شرح پنل شامل 300 واژه و 4-6 چکیده مقاله می باشد.
  •   مدیر (مدیران) پنل، مسئول ارسال دعوتنامه به ارائه دهندگان مقاله و پذیرفتن تمامی چکیده های مقالات ارائه شده به پنل و جایگزینی مقالات جدید در صورت انصراف ارائه دهندگان مقالات هستند.
  •   جهت تضمین ویژگی­ های مقایسه ­ای و تطبیقی پنل­ ها، ارائه کنندگان مقالات باید ترجیحا شامل محققانی از کشورهای مختلف باشند و یا موضوع مقاله­ شان باید با کشورهای مختلف مرتبط باشد ( این مورد برای ارائه دهندگانی که عضو موسسات علمی ایرانی هستند ضرورت دارد). آن ها همچنین باید از توزیع عادلانه اعضای پنل برحسب جنسیت و مرتبه علمی اطمینان حاصل نمایند.
  •  ارائه دهندگان پنل ها می توانند یک مقاله را در پنل خود ارائه دهند و در عین حال، می توانند سایر مقالات خود را به سایر پنل­ های بسته و باز، ارسال نمایند.
  •   سازمان­ دهنده پنل می تواند مقاله خود را در پنل خود و نیز پنل­ های بسته ، یا باز و یا بصورت عادی ارائه دهد.
  •  با ارائه پیشنهاد پنل، افراد جهت مدیریت پنل مزبور به طور داوطلبانه اعلام آمادگی می نمایند.

پنل باز:

  • پنل باید دارای عنوان، نام و نام خانوادگی و وابستگی سازمانی مدیر (مدیران) پنل و شرح پنل (شامل 300 واژه) باشد.
  •  پنل های پذیرفته ­شده در سایت همایش جهت جذب چکیده های مقالات در طول دوره دوم فراخوان شرکت در همایش ثبت می­ شود. پیشنهاد دهنده پنل، مسئولیت ترویج و تبلیغ پنل در سطح بین المللی به شبکه های علمی مربوطه را دارد و پذیرش تمامی چکیده­ های مقالات ارائه شده به پنل از طریق سامانه آنلاین همایش محقق می­ گردد.
  • برای دانشگاهیان ایرانی که تمایل به ارائه پنل باز دارند ضرورت دارد که حداقل یک همکار از موسسات دانشگاهی خارج از ایران داشته باشند.
  •  با ارائه پیشنهاد پنل، افراد جهت مدیریت پنل مزبور به طور داوطلبانه اعلام آمادگی می نمایند.

 

 

login