اولین جلسه کمیته علمی همایش برگزار شد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1399-03-18
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1399-03-19
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1399-03-27
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1399-06-31
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1399-07-29
تاریخ شروع همایش
1400-02-25
تاریخ پایان همایش
1400-02-26

سخن اول

پیرو برگزاری موفق همایش بین المللی "سیاست­گذاری اجتماعی در جهان اسلام" در اردیبهشت 1397، دانشگاه علامه طباطبائی (بزرگترین دانشگاه دولتی تخصصی در حوزه علوم اجتماعی و انسانی در ایران) دومین همایش بین المللی "جامعه و فرهنگ در جهان اسلام" را در تاریخ  10- 11 خرداد 1399 در تهران برگزار می نماید. با توجه به مشارکت فعالانه و گسترده نهادهای علمی ملی و بین المللی، این همایش می کوشد تا محمل مناسبی برای محققان از سرتاسر دنیا که علاقه مند به مسائل اجتماعی و فرهنگی جوامع و اجتماعات مسلمان هستند فراهم آورد.

گفتمان­ های متعددی در خصوص مفهوم "جهان اسلام" در داخل و خارج از فضای دانشگاهی وجود دارد. گفتمان اسلام گرا، ملتی یکپارچه و تمدنی باشکوه در زمان گذشته را به تصویر می کشد و برای بازگشت به آن و یا ساختن یک تمدن اسلامی جدید بر پایه میراث آن می کوشد. گفتمان ضداسلامی به همین مفهوم استناد می کند تا دشمنی واحد را برای دنیای غیرمسلمان به ویژه "دنیای غرب" به تصویر بکشد که تمدن امروزی را تهدید نموده و از این طریق، نگرش ها و جنبش ­های اسلام هراسانه را تقویت می کند. گفتمان علوم اجتماعی، ممکن است طبقه­ بندی گروه ها، نهادها، اجتماعات و جوامع مسلمان به عنوان یک واقعیت جامعه شناختی متمایز را در جهت اهداف توصیفی و تبیینی مفید تلقی کند در حالی که برخی دیگر معتقدند که این گونه تمایز قائل شدن بین جوامع انسانی ممکن است تفاوت های فرهنگی و اجتماعی متعارف را به عنوان اختلافاتی ذاتی و حل نشدنی ترسیم کند. همایش حاضر با اتخاذ رویکرد علوم اجتماعی به مفهوم مزبور تلاش دارد تا سودمندی این مفهوم را در مسیر پرداختن به مسائل اصلی پیش روی جوامع مسلمان بررسی نماید. از این رو، پرسش­ های کلیدی همایش به شرح زیر می­باشد:

- آیا واگرایی آنچنان عمیقی بین جوامع مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد که مفهوم پردازی و نظریه پردازی مستقل و متمایزی را می طلبد؟

- آیا ما با چند جهان اسلام یا زیست جهان های اسلامی متعدد بدون اشتراک اساسی مواجهیم یا اینکه سطحی از همگرایی بین آنها وجود دارد که آنها را به یک واقعیت متمایز برای تحقیق جامعه­ شناختی تبدیل می کند؟

- آیا می توان از علوم اجتماعی بومی در جوامع مسلمان سخن گفت و در این صورت، محصولات و دستاوردهای علوم اجتماعی بومی در جوامع مسلمان چیست؟

محورهای همایش طیف متنوعی از مسائل مرتبط با جامعه و فرهنگ را هدف قرار داده است و از مشارکت محققان و صاحبنظران از هر رشته علمی در حوزه گسترده علوم اجتماعی و انسانی استقبال می­ نماید. در صورت کامل بودن مقاله، افراد می توانند به طور همزمان مقالات خود را در سامانه دوفصلنامه بین المللی "جامعه و فرهنگ در جهان اسلام" بارگذاری نموده و در زمان همایش نیز آن را ارائه دهند.

 

دکتر علی اکبر تاج مزینانی 

دبیر علمی همایش و

رئیس دانشکده علوم اجتماعی 

 

برگزار کنندگان

دانشگاه علامه ظباظبائی
دانشگاه علامه ظباظبائی

انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات
انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات

انجمن جامعه شناسی ایران
انجمن جامعه شناسی ایران


حمایت کنندگان

انجمن بین المللی جامعه شناسی

انجمن بین المللی جامعه شناسی

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن جامعه شناسی ایران

دانشگاه BATH

دانشگاه BATH

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

کمیسیون ملی یونسکو در ایران

کمیسیون ملی یونسکو در ایران

دانشگاه زعیم

دانشگاه زعیم

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

انجمن انسان شناسی ایران

انجمن انسان شناسی ایران

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شهرداری

شهرداری

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشگاه ادیان و مذاهب

جامعة المصطفی العالمیة

جامعة المصطفی العالمیة

مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها

مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران

انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

سازمان امور اجتماعی کشور

سازمان امور اجتماعی کشور

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دانشگاه ملی اوراسیا

دانشگاه ملی اوراسیا

RC34

RC34

دانشگاه جامعة نزوی

دانشگاه جامعة نزوی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه تلمسان- الجزایر

دانشگاه تلمسان- الجزایر

دانشگاه UPM

دانشگاه UPM

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

login