نکته مهم در ارسال چکیده مقاله از طریق سامانه همایش
1398-08-13
نکته مهم در ارسال چکیده مقاله از طریق سامانه همایش

جهت ارسال چکیده مقاله در سامانه همایش، ابتدا در سامانه ثبت نام  (بالای صفحه اصلی- سمت چپ) بفرمایید و از طریق پنل اختصاص داده شده چکیده مقاله و در مراحل بعدی اصل مقاله خود را ارسال نمایید. 

برای اطلاعات بیشتر «راهنمای استفاده از سامانه» در منوی اصلی را مطالعه بفرمایید.